Je gaat aan de slag als tekstschrijver, designer, adviseur of programmeur voor een opdrachtgever. De afspraken zijn duidelijk en zowel mondeling als schriftelijk per e-mail bevestigd. Een mondelinge overeenkomst is geboren, maar om mogelijke problemen of misverstanden te voorkomen is het verstandig om de opdracht en de daarbij behorende verplichtingen en beloningen schriftelijk vast te leggen met de opdrachtgever in een zogenaamde overeenkomst van opdracht.

Tip: Download hieronder gratis de freelance overeenkomst voor jouw branche.

Artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat bij een overeenkomst van opdracht de opdrachtnemer, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, zich aan de opdrachtgever verbindt. Als freelancer verricht je dus buiten loondienst werkzaamheden voor de opdrachtgever. Deze overeenkomst is niet van toepassing bij:

• Het maken van een stoffelijk voorwerp zoals een huis
• Het bewaren van spullen
• Het uitgeven van werken
 Het vervoeren of laten vervoeren van zaken of personen
 

Wat staat er in een overeenkomst van opdracht

In de overeenkomst van opdracht staat onder andere zwart op wit dat je niet in dienst treedt bij de opdrachtgever. Verder staan er ook algemene voorwaarden in, zoals een bepaling over geheimhoudingsplicht of een concurrentiebeding. Ook worden de mogelijkheden voor wat betreft opzegging van de overeenkomst geregeld.
 

Download hier gratis jouw freelance overeenkomst

Omdat jij tekstschrijver, designer of programmeur bent en geen juridisch expert, heeft Novum Juristen uit Amsterdam voor een groot aantal opdracht categorieën op Hoofdkraan.nl een handig voorbeeld van een goede overeenkomst van opdracht, oftewel freelance overeenkomst, opgesteld. Download ze via onderstaande links:

Download: Overeenkomst van opdracht voor freelancers in categorie ‘Tekst & Vertaling’
Download: Overeenkomst van opdracht voor freelancers in categorie ‘Marketing & Communicatie’
Download: Overeenkomst van opdracht voor freelancers in categorie ‘Design & Multimedia’
Download: Overeenkomst van opdracht voor freelancers in categorie ‘Websites & Applicaties’
Download: Overeenkomst van opdracht voor freelancers in categorie ‘Analyse & Advies’

 

Over Novum Juristen

Novum Juristen is een kleinschalig kantoor met een hecht team van gedreven mensen. In tegenstelling tot veel andere juristenkantoren werkt Novum zoveel mogelijk met een vast bedrag voor haar diensten, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan.