Een bedrijfsplan of ondernemingsplan is erg belangrijk voor een startende freelancer. Hierin werk je je ideeën zo precies mogelijk uit: wat je doel is, hoe je dit gaat bereiken en met welke middelen. Voor jezelf en anderen maak je je droom als het ware concreet.
 

Waarom een bedrijfsplan?

Een ondernemingsplan opstellen is niet verplicht, maar kan je wel helpen om helder voor ogen te krijgen of je plannen haalbaar zijn. Heb je financiering nodig om je bedrijf te starten, dan is een bedrijfsplan wél een vereiste. Potentiële investeerders moet je immers overtuigen en dankzij het ondernemingsplan kunnen zij je plannen voor een start-up beoordelen. Maar ook als je via het UWV wilt beginnen als fulltime freelancer, is het nodig om je ideeën in een plan concreet te maken.
 

Neem de tijd voor het opstellen

Het schrijven van een ondernemingsplan kost tijd en energie. Stel je hierop in en voorzie alles van voldoende achtergrondinformatie. Op deze manier kom je minder snel voor verrassingen te staan als je daadwerkelijk start met je bedrijf. Het bedrijfsplan is het liefst niet langer dan twintig pagina’s. Onthoud: hoe compacter, hoe beter. Wees eerlijk, realistisch en probeer je bevlogenheid en enthousiasme terug te laten komen. Voeg eventueel afbeeldingen en grafieken toe, zodat jouw idee nog meer gaat leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de lezer(s) van je bedrijfsplan.
 

De persoon achter het bedrijfsplan

Natuurlijk vermeld je in een businessplan alle basisgegevens. Contactgegevens van jezelf en alle gegevens van je bedrijf - tot voor zover die bekend zijn. Denk aan bedrijfsnaam, vestigingsadres, telefoonnummers, e-mailadres en website. Heb je nog geen bedrijfsnaam, lees dan op Ondernemersplein.nl hoe je deze in vier stappen kiest. De naam is essentieel voor het slagen van je onderneming. Naast deze feitelijke informatie, moet je in het plan inzicht geven over de persoon achter het bedrijf. Waarom geloof je in het idee, wat zijn je ondernemersvaardigheden en wat zijn je ambities op zakelijk of privégebied?
 

De globale inhoud van een bedrijfsplan

Naast informatie over de persoon achter het idee, beschrijf je in een bedrijfsplan het idee én de uitwerking. In grote lijnen geeft het plan antwoord op de vragen: wat is het doel (wat), de strategie (hoe) en de tactiek (waar, wanneer en wie). De basis van het bedrijfsplan is dus het idee. Als je dit verhaal bondig hebt beschreven, ga je over op de uitvoering. De uitvoering is een concrete beschrijving van het bedrijf, de financiën, de organisatie en het marktonderzoek. Voeg ook een samenvatting van een of twee A4’tjes toe aan je ondernemingsplan. Houd deze bondig: een goede samenvatting toont aan dat je de doelstellingen helder voor ogen hebt.
 

Concrete uitwerking van het idee

Beschrijf welke dienst of welk product je aanbiedt en in welke behoefte je voorziet. Geef aan voor welke rechtsvorm je kiest: een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid of een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Deze juridische vorm van je bedrijf bepaalt onder andere de aansprakelijkheid en belastingverplichtingen. Beschrijf ook hoe de organisatie eruit gaat zien: wie doet de administratie, neem je personeel aan en hoe regel je de verzekeringen? Ga je vanuit huis werken, ga je buitenshuis werken of heb je een winkelpand nodig? Vermeld in dit laatste geval ook de actuele stand van zaken en welke stappen je nog moet zetten. Moet je nog vergunningen regelen? Zijn er uitbreidingsmogelijkheden en is er een bestemmingsplan? Licht ook toe of er genoeg parkeergelegenheid is voor klanten en leveranciers en of de locatie per openbaar vervoer bereikbaar is.
 

Geef inzicht in financiën

De financiën – een belangrijk onderdeel van je bedrijfsplan. Zeker voor als je financiering nodig hebt om het bedrijf op te starten. Beschrijf hoeveel geld je nodig hebt om te starten en waar je dat vandaan wilt halen. Vermeld je uurtarief en hoeveel uren je per jaar denkt te kunnen factureren. Zet ook de jaarlijkse bedrijfskosten op een rijtje. Met zo’n financieel jaaroverzicht weet je precies wat je te wachten staat en hoe je een financieel gezond bedrijf krijgt.
 

Doe marktonderzoek

Een goed ondernemingsplan bevat een marktonderzoek of marketingplan. Hierin beschrijf je hoe groot de markt eigenlijk is en wat klanten willen. Maak je doelgroep inzichtelijk. Waar wonen ze, wat is hun leeftijd en hun bestedingspatroon? Gegevens van het CBS kunnen je helpen om dit uit te zoeken. Beschrijf vervolgens hoe je je bedrijf onder de aandacht brengt en hoe je klanten aan je bedrijf bindt. Vergeet ook niet om te vermelden wie je concurrenten zijn. Welk product of welke dienst bieden zij en voor welke prijs? En hoe onderscheid jij je van hen?
 

Vraag feedback

Op Ondernemersplein.nl vind je sjablonen die je helpen bij het opstellen van een bedrijfsplan. Heb je alles op papier? Vraag familie of vrienden dan om feedback, misschien zien zij nog slordigheden of taalfoutjes. Wil je met het bedrijfsplan een startkapitaal vergaren? Dan is het verstandig om het plan niet alleen door naasten te laten controleren, maar ook door een boekhouder of andere deskundige op het gebied van bedrijfsfinanciering.