Sorry, u werkt met Internet Explorer 7 of ouder. Hoofdkraan.nl ondersteunt dit niet. Download gratis de nieuwste versie van Internet Explorer.

Tekenaar Gezocht? Vind hier de perfecte !

Zoekt u een freelance tekenaar?
Binnen 24 uur meerdere offertes, geheel gratis en vrijblijvend
 • Direct toegang tot 15.494
 • Binnen 24 uur meerdere offertes
 • Geheel gratis en vrijblijvend
Overzichtelijk, professioneel, groot bestand freelancers, goede feedback via mail, bemiddeling gratis. Jessica, Bussum
Snel te regelen, je bereikt de doelgroep waaruit je iemand zoekt, goede website, ik heb snel de juiste persoon gevonden. DeskFIT, Rotterdam
De volgende bedrijven werken met Hoofdkraan.nl
Hoofdkraan.nl in het nieuws

Tekenaar gezocht op freelance basis

Een freelance tekenaar zoeken en vinden is niet zo moeilijk. Maar juist die tekenaar vinden die u zoekt, is een ander verhaal. Al eerder zonder succes een tekenaar gezocht? Uw zoektocht is bij Hoofdkraan.nl in goede handen!
Als u iemand zoekt voor een tekenopdracht, kan dat uiteraard diverse dingen betekenen. U zoekt een technisch tekenaar, een animatietekenaar, een tekenaar van stripfiguren of misschien zoekt u een modetekenaar. De tekenaar die u nodig heeft moet aan een bepaald profiel voldoen. Dat profiel kunt u in een opdrachtomschrijving neerleggen, zodat u geen offertes krijgt die niet op uw opdracht van toepassing zijn. De tekenaar gezocht moet namelijk beschikken over de algemene vakkennis die bij zijn of haar beroep hoort, maar heeft daarnaast nog andere kwaliteiten nodig. Wellicht zelfs zeer specifieke kwaliteiten, horend bij uw opdracht.
Bij Hoofdkraan.nl willen we onze expertise inzake het opstellen van een taakomschrijving of briefing graag met u, de opdrachtgever, delen. Het is namelijk in ieders belang,  het uwe, dat van de freelance tekenaar gezocht en het onze, als de opdracht zo duidelijk en helder mogelijk wordt geformuleerd. Zo voorkomt u teleurstellingen aan de kant van de tekenaar en onnodige tijdverspilling aan uw kant. Hoofdkraan heeft een aantal zaken op rij gezet waar u aan dient te denken bij het opstellen van de opdracht. We willen namelijk, net als u, dat uw opdracht zonder al te veel omwegen leidt tot een geschikte match tussen u en de tekenaar.


Met dat doel voor ogen hebben we een vragenlijst, of checklist, opgesteld. De vragen hebben betrekking op uw opdracht en op de tekenaar die u zoekt. Door de vragen een voor een na te lopen en te beantwoorden, kunt u nagaan of u overal aan gedacht heeft bij het maken van de briefing voor de tekenaar. U kunt als het ware de antwoorden verwerken in de opdracht, waardoor deze zo volledig mogelijk wordt.

 1. Welk doel heeft u met uw opdracht voor de freelance tekenaar in gedachten?
  Welk type tekenaar zoekt u en binnen welke kaders moet de tekenaar te werk gaan? Voor de freelance tekenaar gezocht, is het eerste dat hij of zij wil weten welk doel de opdrachtgever heeft. Is er een technisch profiel waaraan de freelancer moet voldoen of gaat het om een creatieve tekenaar? Moet de tekenaar het CAD-systeem beheersen of zoekt u een creatieve duizendpoot met grafisch design talent? Gaat de tekenaar een totaalconcept ontwerpen en ontwikkelen of gaat het om het verder uitbouwen van een bestaand concept? De creatieve vrijheid die een tekenaar heeft, kan een uitdaging zijn voor de freelancer. Aan de andere kant kan een tekenaar ook behoefte hebben aan een zeker houvast.
   
 2. Is het uw bedoeling dat de tekenaar gezocht op afstand werkt?
  Of wilt u een tekenaar inhuren die op uw kantoor of de werkplek van een van uw klanten zijn opdracht uitvoert? Doet de locatie waar de tekenaar aan de slag gaat ter zake? Voor de tekenaar is het in elk geval goed om te weten waar hij of zij geacht wordt  aan uw opdracht te werken. Bovendien wilt u misschien minstens één keer persoonlijk met de tekenaar overleggen. Hetzij om de opdracht door te nemen, hetzij om de voortgang te bespreken. Als u rekening houdt met het feit dat u besprekingen wilt voeren, kunt u ervoor kiezen om in de opdracht een regiobegrenzing op te nemen. Zo voorkomt u dat u iemand inhuurt die ver buiten uw regio is gevestigd en de reiskosten die dat met zich meebrengt bij u declareert. Overigens kunt u met de tekenaar in een later stadium nog altijd afspraken maken over hoe u omgaat met eventuele reiskosten. Echter, door in de opdracht al een bepaalde regio te noemen, bent u een aantal stappen vooruit.
   
 3. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van kennis en vaardigheden van de freelance tekenaar gezocht?
  Of anders gezegd: wat zijn de eisen die u stelt aan de tekenaar als het gaat om vakkennis en ervaring? Kennis en vaardigheden zijn bij iedere tekenaar aanwezig, maar kunnen nogal per individuele achtergrond verschillen. Tekenaar gezocht met speciale skills of een bijzonder talent? Dan is een duidelijke omschrijving daarvan in uw briefing erg belangrijk. Tijdens het schrijven van uw opdracht, kunt u zich oriënteren op onze site door in de profielen van aangemelde technische, grafische en creatieve tekenaars te kijken naar de specialismen waarmee de freelancers zich profileren, bijvoorbeeld in de categorie ontwerper gezocht.
   
 4. Is affiniteit van de freelance tekenaar gezocht met uw doelgroep of uw product een vereiste?
  Afhankelijk van wat uw bedoeling is met de opdracht, kan het belangrijk zijn om een tekenaar te vinden die iets afweet van uw doelgroep en de markt die u bedient.
  Iedere tekenaar heeft , naast een algemeen inzetbaar pakket vaardigheden, vaak ervaring met het tekenen voor een bepaald publiek of met een bepaalde markt voor ogen.
  Richt u zich op een speciale groep, bijvoorbeeld op jeugdige gamers of op liefhebbers van bijzondere wijnen, dan kan het van voordeel zijn als de tekenaar daar al ervaring mee heeft, dat mag duidelijk zijn. In grotere mate geldt dat als u een bedrijf of instelling heeft in een niche markt. Een vakblad voor tuinliefhebbers kan behoefte hebben aan een tekenaar die thuis is op het gebied van tuinen, tuinieren en alles wat daarmee te maken heeft. Door in de opdracht duidelijk te maken op welke markt u zich begeeft, past u automatisch een selectie toe. Tekenaars die zich aangesproken voelen door uw doelgroep of ervaring hebben met het product dat u verkoopt, zullen eerder geneigd zijn te reageren dan tekenaar die er totaal geen kaas van hebben gegeten. Dit punt zorgt er onder andere voor dat de kans op een match met een geschikte tekenaar alleen maar groter wordt.
   
 5. Freelance tekenaar gezocht die meer kan dan tekenen?
  Wilt u een tekenaar inhuren die meerdere kwaliteiten in huis heeft naast het tekenen?
  Bij technische tekenaars kunt u er verzekerd van zijn dat ze verstand hebben van technische tekenprogramma’s en bouwtekeningen. Creatieve tekenaars daarentegen weten alles van 3D-animaties, applicaties en illustratief tekenen in de hedendaagse virtuele wereld.
  Maar misschien wilt u dat de tekenaar gezocht meer kan dan dat. Tekenaars zijn vaak breed geïnteresseerde professionals, die andere vaardigheden combineren met het tekenen. Zo kunnen ze wellicht ook een website bouwen of een compleet nieuwe huisstijl ontwikkelen en in de markt zetten. Een tekenaar die weet hoe je een website moet bouwen, kan met name voor kleine bedrijven een voordeel zijn. Diverse taken combineren betekent dat de lijnen kort zijn en er efficiënter gewerkt kan worden. Bovendien levert het meestal financieel voordeel op. Het kan zinvol zijn om u in uw zoektocht naar een tekenaar niet te beperken tot de groep tekenaars, maar om ook te kijken naar de freelancers die zich op Hoofdkraan.nl in andere rubrieken aangemeld hebben, bijvoorbeeld als grafisch ontwerper, designer, 3D-ontwikkelaar of website bouwers: in freelance sectoren bijvoorbeeld, of website laten bouwen.
   
 6. Gaat de freelance tekenaar samenwerken in een team met andere ontwerpers of is het een opdracht voor één persoon?
  Als u als opdrachtgever al beschikt over eigen ontwerp afdeling of uw eigen technische staf, dan is het handig als u aan de potentiële freelancer aangeeft dat hij of zij in een team gaat werken. Wellicht beschikt u over een ICT-afdeling met andere specialisten, waarbinnen de tekenaar  ondersteunend of aanvullend zijn of haar diensten (tijdelijk) gaat aanbieden. Er zijn freelancende tekenaars die zich profileren als teamplayer, maar aan de andere kant zijn er ook tekenaars die liever solistisch opereren. Ook dit criterium verfijnt voor u als opdrachtgever de selectieprocedure, omdat het bepalend is voor de tekenaar bij de vraag of hij of zij wel of geen offerte gaat uitbrengen.
   
 7. Gaat het om een afgebakende, éénmalige (teken-)opdracht of betreft het een project van langere duur?
  Deze vraag hangt enigszins samen met het onder punt 6 geformuleerde. Tekenaars die niet al te ruim in hun tijd zitten, omdat ze zich bijvoorbeeld al gecommitteerd hebben aan een project, zullen eerder kiezen voor een eenmalige opdracht. Een tekenaar die graag voor langere tijd weet waar hij of zij aan toe is, zal eerder geneigd zijn te reageren op een opdracht die betrekking heeft op een langere periode.
   
 8. Welk budget heeft u ter beschikking? Hanteert u een vaste projectprijs of een vast uurtarief?
  Voor gangbare uurtarieven kunt u zich oriënteren op de diverse profielen van (technische) tekenaars of grafici die u vindt op de site van Hoofdkraan.nl. Een startende freelancer hoeft niet altijd een onervaren tekenaar te zijn. Iemand kan jarenlang in loondienst als professionele tekenaar gewerkt hebben en vervolgens als freelancer of als ZZP-er aan de slag zijn gegaan. De kennis en ervaring van de betreffende persoon kan verklaren waarom deze freelancer een hoger uurtarief berekent dan iemand die als Pro geregistreerd is bij Hoofdkraan..nl.


Heeft u uw opdracht geformuleerd en geplaatst op Hoofdkraan.nl?

Dan komen de offertes van tekenaars die zich herkennen in de taakomschrijving vanzelf bij u binnenstromen! Of juist niet?

Het aantal offertes dat u ontvangt, hoeft niet noodzakelijkerwijs erg groot te zijn. Hoe beter u uw opdracht omschrijft en hoe duidelijker de briefing, hoe fijnmaziger de selectie. Met andere woorden: hoe specifieker de opdracht, hoe kleiner het aantal offertes van geschikte tekenaars zal zijn. De kans dat zich bij die offertes de tekenaar bevindt die u zoekt, is in dat geval wél erg groot. Mocht u al eerder een tekenaar gezocht hebben, dan herkent u dit wellicht.

Een keuze maken uit de offertes die u van freelance tekenaars ontvangt

Het kan voor u als opdrachtgever heel verleidelijk zijn om bij het vergelijken van de freelancers het uurtarief als belangrijkste criterium te gaan gebruiken. Laat u echter niet uitsluitend leiden door geld! Tekenaars met een hoger uurtarief baseren dit gewoonlijk op hun ervaring en kennis. Een tekenaar kan daardoor – hoewel er een hoger uurtarief tegenover staat – uiteindelijk efficiënter en sneller (en daardoor goedkoper!) werken dan een freelance tekenaar of ontwerper die een lager uurtarief hanteert. Een uurtarief is wel belangrijk bij uw keuze, maar zou niet het doorslaggevende argument moeten zijn.

Een weloverwogen keuze maakt u op basis van een aantal zaken, waarbij de uurprijs uiteraard ook meespeelt:

 • Hoe is de offerte opgesteld? Maakt de freelancer duidelijk wat zijn of haar motivatie is om op uw opdracht te reageren? Een “klik” kan er al zijn door de woordkeus en de toon van de offerte.
 • Heeft de tekenaar de kennis en de vaardigheden in huis die u voor uw specifieke opdracht nodig heeft? Is er sprake van affiniteit van de tekenaar met uw branche of doelgroep?
 • Kan de tekenaar op locatie werken als dat gevraagd wordt? Hoe zit het met de reiskosten in het geval van werken op (verschillende) locatie(s)?
 • Heeft de tekenaar een VAR-verklaring? Dat kan van belang zijn bij langere projecten of terugkerende opdrachten.
 • Kan de tekenaar referenties of een portfolio overleggen?
 • Op welke termijn is de tekenaar beschikbaar? En voor hoeveel uur per week?
 • Hoe staat de freelancer tegenover telefonisch overleg in relatie tot het uurtarief?
 • Past het uurtarief dat de tekenaar hanteert binnen uw budget?


Meer informatie over betalen en tarieven kunt u vinden in onze veelgestelde vragen. Met spoed een tekenaar gezocht? Plaats dan direct een opdracht op Hoofdkraan.nl