Sorry, u werkt met Internet Explorer 7 of ouder. Hoofdkraan.nl ondersteunt dit niet. Download gratis de nieuwste versie van Internet Explorer.

Vertaler Gezocht? Vind hier de perfecte vertaler!

Zoekt u een vertaler?
Binnen 24 uur meerdere offertes, geheel gratis en vrijblijvend
 • Direct toegang tot 11.251 vertalers
 • Binnen 24 uur meerdere offertes
 • Geheel gratis en vrijblijvend
Overzichtelijk, professioneel, groot bestand freelancers, goede feedback via mail, bemiddeling gratis. Jessica, Bussum
Snel te regelen, je bereikt de doelgroep waaruit je iemand zoekt, goede website, ik heb snel de juiste persoon gevonden. DeskFIT, Rotterdam
De volgende bedrijven werken met Hoofdkraan.nl
Hoofdkraan.nl in het nieuws

Vertaler gezocht

Bent u op zoek naar een freelance vertaler? Zoekt u iemand voor een eenmalige opdracht? Wilt u een vertaler op projectbasis? Zoveel vragen, zoveel zaken waar u rekening mee moet houden bij uw zoektocht naar de juiste vertaler van uw tekst. De vertaler moet niet alleen communicatief sterk zijn, maar ook bepaalde vakkennis en vertaalvaardigheden bezitten om het resultaat te bereiken dat u voor ogen heeft.
Hoofdkraan wil met u meedenken bij het formuleren van de opdracht, omdat het in ieders belang is dat de route tussen opdracht en offerte zo kort mogelijk is. Een goed geformuleerde briefing is cruciaal: duidelijk, volledig en zo bondig mogelijk. Dat zijn de drie meest belangrijke elementen van een goede taakomschrijving voor de freelance vertaler.

Om een zo compleet mogelijke briefing te formuleren, hebben wij van Hoofdkraan een lijst samengesteld van belangrijke aandachtspunten. Houdt u met deze aandachtspunten rekening als u een opdrachtbeschrijving opstelt voor de potentiële vertaler en u vergroot daarmee de kans dat uw opdracht leidt tot de gewenste match tussen u en de vertaler die u zoekt.

Geef voor uzelf antwoord op de volgende vragen als u de opdracht voor de vertaler (of tolk) gaat formuleren:

 1. Hoeveel vrijheid heeft de vertaler creatief en praktisch gezien?
  Het doel dat u heeft met de vertaling is uiteraard belangrijk voor de vertaler. Gaat het om een vrije, niet aan conventies gebonden vertaling? Of moet de vertaler zich houden aan formaliteiten en voorwaarden? Juridische vertalingen vragen van de vertaler een andere insteek dan een boekvertaling, om maar eens twee uitersten te noemen.
  Voor bepaalde teksten, zoals geboorteaktes en huwelijkspapieren, geldt dat ze vertaald moeten worden door een beëdigd vertaler. Deze vertaler is, naast het feit dat hij of zij de eed voor de rechtbank heeft afgelegd, sinds 2009 verplicht toe te treden tot het RBTV: Register Beëdigde Tolken en Vertalers
   
 2. Kan de vertaalopdracht op afstand uitgevoerd worden? Of gaat de vertaler aan de slag bij u of een relatie van u, op locatie?
  Of de locatie van waaruit de vertaler zijn of haar opdracht gaat uitvoeren van belang is, kunt u het beste duidelijk vermelden in uw briefing. Het maakt voor de freelance vertaler nogal een verschil of de vertaling puur digitaal – op afstand – afgehandeld wordt, of dat de vertaler verwacht wordt op een andere locatie.
  Afhankelijk van de opdracht wilt u uw vertaler misschien persoonlijk ontmoeten voor een gesprek of meerdere bijeenkomsten beleggen met de vertaler om de voortgang kort te sluiten. In dat geval kan het natuurlijk handiger zijn voor uzelf én voor de vertaler als er niet al te veel reistijd en reiskosten gemoeid zijn met de afspraken die u plant. Mogelijkerwijs wilt u telefonisch kunnen overleggen met de vertaler, ook dat kunt u in de opdracht al duidelijk maken.
   
 3. Wat verwacht u van de vertaler voor wat betreft vaardigheden en kennis?
  Wat een vertaler, al of niet beëdigd, precies kan en welke vaardigheden hij of zij beheerst,  is verschillend. Zoekt u iemand met een bepaald specialisme? Iemand met officiële erkenning, een beëdigd vertaler, heeft specifieke kennis van de taal die hij of zij beheerst. Datzelfde geldt voor native speakers; vertalers die de doeltaal als moedertaal hebben, kunnen nuances aanbrengen die niet-native speakers wellicht niet kunnen aanbrengen. Een duidelijke omschrijving van wat u verwacht van de freelance vertaler is niet alleen belangrijk voor u, maar ook voor de freelancer. Misschien zoekt u een vertaler die handig is in het vertalen van bijvoorbeeld sollicitatiebrieven, getuigschriften of ondernemingsplannen. De vertaler die een voorkeur heeft voor het vertalen van fictieve verhalen zal in dat geval niet reageren op uw opdracht. Het loont de moeite om voorafgaand aan het omschrijven van uw opdracht, al eens kennis te nemen van de specialismen die u aantreft in de profielen van aangemelde (beëdigde) vertalers en tekstschrijvers bekijken om te zien met welke specialismen de freelancers zich profileren, bijvoorbeeld in de categorie Beedigd Vertaler Gezocht
   
 4. Wilt u een vertaler die gespecialiseerd is in uw doelgroep of branche?
  Bent u als opdrachtgever bezig met een speciale doelgroep? Richt u zich op bijvoorbeeld de jeugd of in het bijzonder op koffieliefhebbers? De markt waarin u zich als opdrachtgever begeeft, kan voor de vertaler bepalend zijn bij het uitbrengen van een offerte. Een vertaler die geïnteresseerd is in het onderwijs of in de financiële sector, zal op een opdracht voor het vertalen van een kinderboek misschien niet reageren. Omschrijf duidelijk op wie u zich richt of wat het onderwerp van de vertaling is, want een vertaler met affiniteit met uw publiek is altijd in uw voordeel. Het is goed mogelijk dat een freelance vertaler ook mondelinge vertalingen verzorgt. Als u iemand zoekt die niet alleen schriftelijk maar ook mondeling voor u aan de slag gaat, dan is het aan te bevelen dat te vermelden in uw taakomschrijving. Kijk bijvoorbeeld eens op de pagina Freelance Vertaler
   
 5. Zoekt u een vertaler die meer kan dan alleen het vertalen van uw brontekst?
  U mag ervan uitgaan dat iedere vertaler verstand heeft van taal in het algemeen en in het bijzonder van de taal die hij of zij gestudeerd heeft. Maar veel freelancers die als vertaler actief zijn, zijn ook bedreven in andere vaardigheden. Spelen er bij uw vertaling culturele zaken mee of wilt u een vertaler die juridisch onderlegd is? Dan kunt u dat vermelden in uw opdracht en daarmee de kans op een match vergroten. Een vertaler kan ook opdrachten aannemen als redacteur of tekstschrijver, dus het is zinvol om eens te kijken op de profielen van freelancers die zich aangemeld hebben als tekstschrijver of redacteur: Redacteuren Gezocht of Ghostwriter Gezocht
  Freelancers die een vreemde taal gestudeerd hebben zoals Engels of Frans, zijn niet officieel vertaler, maar kunnen zeker een meer dan goede vertaling voor u verzorgen.
   
 6. Met wie moet de vertaler gaan samenwerken? Of is de opdracht bedoeld voor één persoon?
  Afhankelijk van uw wensen of behoeften, is het mogelijk dat de vertaler samen moet werken met andere schrijvers c.q. vertalers. Een ondertitelaar van televisieprogramma’s moet dat misschien in een team doen, maar een boekvertaling is bij uitstek het terrein van een vertaler die alleen werkt. Persoonlijke voorkeuren en specialismen zijn voor vertalers vaak doorslaggevend bij het uitbrengen van een offerte. Vertalers die graag creatief binnen een team werken, zullen eerder reageren op een opdracht waarin dat specifiek gesteld wordt. Anderzijds zijn er net zoveel vertalers met een voorkeur om als solist te werk te gaan. Dit is dus een belangrijk criterium dat duidelijk in de opdracht verwoord dient te zijn.
   
 7. Hoe lang gaat de vertaalopdracht duren?
  Een heldere tijdsindicatie is belangrijk, zowel voor u als opdrachtgever als voor de freelancende vertaler. Het gegeven “tijd” hangt enigszins samen met wat onder aandachtspunt 6 al genoemd is. Vertalers die 36 uur per week beschikbaar zijn, zullen een voorkeur hebben voor opdrachten die langdurig van aard zijn. Ook voor spoedklussen zal een vertaler die niet gebonden is aan opdrachtgevers of projecten op structurele basis, voorkeur hebben. Soms wil een vertaler echter liever eenmalige, duidelijk afgebakende vertaalopdrachten aannemen die niet veel tijd kosten. Als een vertaler al vaste opdrachtgevers heeft en weinig uren beschikbaar is, zal deze sneller ingaan op een opdracht niet van korte duur is. Zoals reeds aangestipt, is de tijdsdruk ook een belangrijke factor. Zet in uw opdracht of u de vertaling op korte termijn nodig heeft!
   
 8. Hoe groot is het budget dat u voor de vertaler ter beschikking heeft?
  De tarieven die vertalers berekenen kunnen nogal variëren en dat kan voor opdrachtgevers de vraag oproepen of goedkoop hetzelfde is als minder goed. Wilt u gangbare uurtarieven met elkaar vergelijken? Dan kunt u dat doen door de profielen van aangemelde vertalers naast elkaar te houden: Tekst Laten Vertalen.
  Iemand die als starter te boek staan, hoeft niet per se een vertaler zonder ervaring te zijn. Heb je als vertaler bijvoorbeeld jarenlange ervaring in het buitenland opgedaan en ben je vervolgens als freelancer aan de slag gegaan, dan ben je wel een starter bij Hoofdkraan, maar niet in je vak van vertaler. Een hoger uurtarief kan verklaard worden door de kennis en ervaring die een vertaler heeft, los van het feit of hij als PRO of als starter geregistreerd is.
   

U heeft uw briefing klaar en geplaatst op onze site
U verwacht dan uiteraard dat de aanbiedingen bij u binnenstromen. Een groot aantal offertes is echter geen enkele garantie ervoor dat u een geschikte vertaler voor uw specifieke opdracht vindt!
Als u uw opdracht gedetailleerd omschrijft en zo compleet mogelijk maakt, levert dat waarschijnlijk minder offertes op dan een taakomschrijving die nogal wat ruimte laat voor interpretatie. Hoe vollediger de offerte, hoe beter de selectie. Hiermee vergroot u de kans dat u een geschikte kandidaat treft aanzienlijk!

En dan moet u een keuze maken
Als opdrachtgever is het geld natuurlijk een belangrijk selectiecriterium. Hoofdkraan wil u echter waarschuwen voor de valkuil die op de loer ligt hierbij, namelijk dat het uurtarief als leidend criterium wordt gebruikt. Dat is heel verleidelijk, maar niet verstandig als u op zoek bent naar een kwalitatief goede vertaler. Vertalers die een hoger tarief hanteren, doen dat op basis van hun kennis, ervaring en vaardigheden. Bovendien speelt de taal die ze aanbieden een belangrijke rol. Bepaalde zeldzame talen zullen voor een hoger uurtarief zorgen omdat vertalers in die talen lastiger te vinden zijn.
Duurdere vertalers werken wellicht sneller en efficiënter dan vertalers met een lager tarief. Dat levert op de langere termijn een kostenbesparing op die kan oplopen tot tientallen euro’s.
Kortom: geld is een belangrijk criterium, maar niet doorslaggevend.

Nog even de belangrijkste zaken waar u op moet letten bij het maken van een weloverwogen keuze op een rij:

 • Blijkt uit de offerte al een bepaalde klik tussen u en de vertaler? Kan de freelancer u voldoende overtuigen van zijn of haar motivering om een offerte uit brengen?
 • De vertaler heeft precies de kennis en de vaardigheden in huis die u zoekt. Hoe is het met de affiniteit die de vertaler heeft met uw publiek, branche of onderwerp?
 • Hoe is het met de locatie waar de vertaler het vertaalwerk moet gaan verrichten? Worden er reiskosten berekend door de vertaler en zo ja, hoeveel precies?
 • Kan de vertaler een VAR-verklaring overleggen? Dat is met name bij een langere samenwerking van belang.
 • Heeft de vertaler bezwaar tegen het maken van een gratis proefvertaling?
 • Voor hoeveel uur per week is de vertaler beschikbaar?
 • Kan de freelancende vertaler een portfolio laten zien? Referenties misschien?
 • Heeft de vertaler bezwaar tegen telefonisch overleg? Worden deze overlegmomenten in rekening gebracht?
 • Is het tarief vooraf duidelijk en past het in het budget dat u ter beschikking heeft?

Meer informatie over betalen en tarieven kunt u vinden op Veelgestelde Vragen