Al sinds mijn jeugd weet ik hoe belangrijk het is dat een ondernemer zijn boekhouding goed bijhoudt. Mijn vader kwam aan het begin van de 20e eeuw als gastarbeider vanuit Oostenrijk in de Limburgse mijnen werken. Na een paar jaar begon hij samen met mijn moeder een tabakszaak en een friture (snackbar). Alle vijf kinderen droegen hun steentje bij. Toen ik wat ouder was, hield ik de kasboeken bij. Mijn vader kon heel goed rekenen, maar inzicht in fiscale zaken had hij niet. Eens in de zoveel jaar kwam een belastingambtenaar de hele boekhouding controleren. Het was altijd goed, maar het leverde ook altijd stress op, ook voor ons als kinderen.

Een goede grip op je boekhouding scheelt veel stress en onzekerheid. Ik richt mijn boekhouding zodanig in dat ik sturingsinformatie krijg. Veel ondernemers denken dat de boekhouding bijhouden alleen maar belangrijk is voor de Belastingdienst. Dat is deels waar, want natuurlijk moet je je als ondernemer houden aan de regels die zijn opgesteld. Maar de boekhouding leert jou als ondernemer vooral hoe het ervoor staat met je bedrijf. Het is toch prachtig als de cijfers je laten zien op welk artikel je het meeste verdient, of welke dienst je het meeste oplevert? Of als de cijfers je laten zien dat bijvoorbeeld de huisvestingskosten veel te hoog zijn in relatie tot je omzet. En dat je bijvoorbeeld toch wel erg veel privé uit de zaak opneemt in relatie tot de winst die je maakt. Een up-to-date boekhouding is bovendien erg belangrijk als je financiering nodig hebt om je bedrijf uit te breiden. De financiële paragrafen van een ondernemingsplan kun je dan zo maken. Maar het allerbelangrijkste is wel, dat inzicht in je boekhouding je rust geeft en je mogelijkheden biedt om tijdig in te spelen op veranderingen in omzet en kosten van je bedrijf.

Doe je zelf je boekhouding, doe het dan wel goed, want anders kosten de controles aan het eind van het jaar je veel geld. Zorg er ook voor dat je bonnen hebt van alle kosten die je zakelijk maakt en bewaar die bonnen bijvoorbeeld bij de bankafschriften. Belangrijk is dat je een klik hebt met je administratie- of accountantskantoor. Heb je zelf niet veel verstand van financiën, zoek dan een administrateur die je wijzer maakt. Informeer goed naar de prijzen, want die verschillen nogal en vraag ook naar referenties. Geef ook aan hoe vaak je sturingsinformatie wilt krijgen. De ondernemer die aan het einde van het jaar alle gegevens aflevert bij zijn administrateur, krijgt meestal pas een paar maanden later zijn jaarcijfers onder ogen. Dat is niet erg als hij inzicht heeft in zijn financiën. Maar dat kan funest zijn bij weinig inzicht en als hij eigenlijk al bepaalde zaken anders had moeten aanpakken. Maak hierover afspraken met je administrateur of accountant.

De conclusie is duidelijk: een goede boekhouding is essentieel voor de nachtrust van iedere ondernemer.