Je hebt het marketinghoofdstuk volledig uitgewerkt in je ondernemingsplan en nu is het tijd om deze gegevens te vertalen in cijfers. Veel startende ondernemers vinden dit onderdeel moeilijk en besteden het uit. Daar is niets mis mee, maar ik raad je aan actief betrokken te blijven bij de opstelling van jouw financieel plan. Jij weet wat je privé nodig hebt om niet in de problemen te komen, welke investeringen je nog van plan bent te doen, of je te maken hebt met seizoensinvloeden en hoe lang je bedrijfsmiddelen meegaan. Een financier verwacht prognoses die op de realiteit zijn gebaseerd en geen mooi gelikt plan, waar de ondernemer nauwelijks bij betrokken is geweest.

Het financiële deel van je ondernemingsplan bevat de volgende onderdelen:

  • Privé-inkomsten en -uitgaven en privé-schulden

  • Investeringsbegroting

  • Financieringsoverzicht

  • Exploitatiebegroting en een toelichting hierop

  • Liquiditeitsbegroting

Privé-inkomsten en -uitgaven en privéschulden

Maak een overzicht van de vaste lasten die je privé hebt. Dus ook van de kosten die maar één of twee keer per jaar voorkomen. Welk bedrag geef je maandelijks uit aan dingen als eten, kleding, sport, abonnementen, verzekeringen, telefoon? Vergeet ook je vakantie niet. Als jij of je partner nog gedeeltelijk in loondienst werkt, kun je dat loon in mindering brengen op de vaste lasten. Het overzicht laat je zo zien wat je minimaal uit je bedrijf moet kunnen opnemen.

Investeringsbegroting

Maak een overzicht van alle producten en diensten die je hebt aangeschaft en nog moet aanschaffen voor je bedrijf. Dit is het eigen vermogen dat je inbrengt in je bedrijf. Dit is belangrijk, want zou jij als financier geld in een bedrijf steken, als de ondernemer zelf niet bereid is er geld in te steken? Let op: dat kunnen ook de uren zijn die jij in de ontwikkeling van een bepaald product of een bepaalde dienst hebt gestopt.

Financieringsoverzicht

In dit overzicht geef je de totale investering aan en hoe die totale investering is gefinancierd of gefinancierd moet worden. Stel dat je € 100.000 nodig hebt. Je hebt € 20.000 van je ouders geleend en je hebt zelf € 20.000 geïnvesteerd. Dan resteert er nog een bedrag van € 60.000. Vreemd vermogenverschaffers beschouwen een lening van je ouders meestal als eigen vermogen.  

Exploitatiebegroting en toelichting

Een exploitatiebegroting is niets anders dan een overzicht van de omzet, minus de inkoop, minus de kosten. Het bedrag dat dan overblijft heet nettowinst vóór belastingen. Er moet genoeg overblijven om je privé opnamen te kunnen betalen, je inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en eventueel een reserve voor nieuwe aanschaffingen. In de toelichting beschrijf je uitgebreid wat je wanneer verwacht te zullen verkopen, wat je wanneer denkt te moeten inkopen en welke kosten je wanneer denkt te maken. Uit een goede exploitatiebegroting en toelichting blijkt voor een financier de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is een staat van inkomsten en uitgaven per maand, waaruit blijkt of je iedere maand aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Stel je bent websitebouwer en maakt begin mei een website voor een klant. Het is gebruikelijk dat de klant pas betaalt als de website klaar is. Je stuurt de klant op 16 mei de rekening, met een betalingstermijn van 14 dagen. Hij betaalt na 20 dagen de rekening, wat betekent dat jij de omzet van mei pas in juni ontvangt. Dit geef je weer in een liquiditeitsbegroting. Veel mensen denken dat je voor een liquiditeitsbegroting gewoon de jaaromzet deelt door 12 en dat per maand invult in de begroting. In de liquiditeitsbegroting gaat het echter om het moment dat je het geld ontvangt of uitgeeft. Als je dan met seizoensinvloeden te maken hebt, kun je in bepaalde maanden behoorlijk krap komen te zitten.

Nu is ook het financiële deel van je plan klaar. Controleer nog eens goed of alle gegevens ook overeenkomen met wat je eerder  geschreven hebt en stuur het dan met een gerust hart door naar je financiers. Veel succes!