Een ondernemingsplan maken voor een opdrachtgever die geen financiering nodig heeft. Met veel plezier accepteerde ik de opdracht een maand geleden. Yes! Een ondernemer die bezint voor hij begint. Ik vind het heel verstandig dat ondernemers die geen financiering nodig hebben, ook een ondernemingsplan maken. Waarom? Alleen al om alle verwachtingen, aannames en veronderstellingen te onderzoeken en op een rijtje te zetten. Maar wat onderzoek je dan precies?

Een ondernemingsplan is meestal verdeeld in een managementsamenvatting, een tekstgedeelte en een financieel gedeelte. In het tekstgedeelte beschrijf je, naast de marketing, de ambitie van de ondernemer en je toekomstige bedrijf.

Jij bent zelf heel bepalend voor het succes van je onderneming. Wat motiveert je om dit bedrijf te starten. Wat is je passie? Is het ook mogelijk om die passie te vervullen in loondienst? Wat zijn jouw persoonlijke sterke en zwakke punten? Kijk niet alleen naar je karaktereigenschappen, maar ook naar je competenties en vaardigheden. Gaan die zwakke punten mogelijkerwijs een rol spelen binnen je bedrijfsvoering? Zo ja, wat kun je eraan doen? Wat zijn de plus- of minpunten voor je bedrijf als je kijkt naar de opleidingen die je gedaan hebt? Welke praktische ervaring heb je opgedaan? Denk dan niet alleen aan banen in loondienst, maar ook aan andere ondernemerservaring, of aan vrijwilligerswerk.

Waarom is dit belangrijk? Een ondernemer komt altijd op een punt dat hij zich afvraagt:

’Waarom doe ik dit? Ik werk me te pletter en ik houd nauwelijks tijd over voor mijn privéleven.’ Op zo’n moment is het fijn om terug te lezen wat je voor de start van je bedrijf dacht, of je verwachtingen zijn uitgekomen en welke dingen je anders hebt gedaan. Ben je tevreden of is het zinvol om het roer om te gooien?

Een eventuele financier kijkt bij MKB-bedrijven altijd naar ondernemersvaardigheden. Vertrouwt hij je en merkt hij dat je precies weet hoe je bedrijf ervoor staat en waar je naartoe gaat, dan is hij veel sneller bereid je financiering te verstrekken.

In mijn volgende blogs zal ik ingaan op het marketinggedeelte en het financiële gedeelte van een ondernemingsplan.