Freelancer rekent in 2014 gemiddeld een uurtarief van €45.

Hoofdkraan.nl onderzocht de tarieven van freelancers in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat freelancers die in 2013 nog het best betaald werden, er in 2014 met 21% op achteruit zijn gegaan. Zzp'ers die minder dan 45 euro vroegen in 2013, zijn er daarentegen wel op vooruitgegaan. Hiermee zijn de uurtarieven uit verschillende branches dichter naar elkaar toe gekomen, uitkomend op een gemiddelde van €45 per uur.

Lees hier de volledige resultaten van het tarievenonderzoek 2014.