In het nieuwe regeerakkoord staat dat zzp’ers een belangrijke positie hebben op de arbeidsmarkt, maar dat mensen wel om de juiste redenen moeten kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geen oplossingen, maar alleen onrust gebracht, waardoor aan de onderkant van de markt nog steeds sprake is van schijnzelfstandigheid. De Wet DBA zal daarom worden vervangen en er zal een nieuwe wet voor zelfstandigen komen.

Het doel van de nieuwe wet voor zelfstandigen?

Het doel van de nieuwe wet is tweeledig. Het moet enerzijds echte zelfstandigen zekerheid bieden en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. Bij de totstandbrenging van de wet zal naar de handhaafbaarheid gekeken worden, maar ook naar de effecten op de administratieve lasten. Om tot een goede afweging te komen, zullen partijen uit het werkveld ingeschakeld worden.

Bij een laag tarief automatisch arbeidsovereenkomst

In twee gevallen zal bepaald kunnen worden dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

  1. Een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst

  2. Een laag tarief combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten

Loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon zal worden gekenmerkt als laag loon. Er zal uiteindelijk één tarief gekozen worden om de onderkant van de hele markt af te bakenen en dat tarief zal ongeveer tussen de 15 en 18 euro per uur komen te liggen.

Opt out voor loonbelasting en werknemersverzekeringen

Voor zelfstandig ondernemers die een uurtarief hebben van meer dan 75 euro zal een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen worden ingevoerd in de volgende gevallen

  1. Een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (korter dan een jaar)

  2. Een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten

Een opdrachtgeversverklaring voor de gemiddelde zzp’er

Voor iedere zzp’er met een uurtarief hoger dan het ‘lage tarief’ zal een opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring moeten aanvragen. Zij zullen deze kunnen verkrijgen door het invullen van een webmodule, vergelijkbaar met een systeem dat ook in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. De vragen in de webmodule zullen de benodigde zekerheid geven voor wat betreft vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. De gezagsverhouding zal daarbij voortaan meer getoetst worden op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden.

Ondernemersovereenkomst in het burgerlijk wetboek?

Tot slot gaat het nieuwe kabinet verkennen of het zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het Burgerlijk Wetboek.

Lees hier het volledige regeerakkoord.