Als opdrachtgever voor freelancers via Hoofdkraan.nl, maak je je er waarschijnlijk niet heel druk over: De Wet Deregulering Arbeidsrelaties. Door de invoering van de wet DBA en de bijbehorende modelovereenkomsten zijn zowel opdrachtgevers als freelancers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Mocht de schijn van loondienst gewekt worden, dan kan het verstandig zijn een modelovereenkomst te gebruiken om de relatie te definiëren.

Wanneer moet je rekening houden met de Wet DBA?

Als je tenminste één en misschien zelfs twee van de onderstaande vragen volmondig met ‘nee’ kan beantwoorden zal de Belastingdienst niet oordelen dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking en heb je in feite niets te maken met de wet DBA.

Moet de freelancer zelf het werk doen of zou hij zich door iemand kunnen laten vervangen zonder overleg met de opdrachtgever?
Geef jij de freelancer precieze aanwijzingen en instructies, die hij moet uitvoeren en is er een zogenaamde gezagsverhouding?
Betaal je de freelancer meer dan alleen een onkostenvergoeding voor het werk?

Nummer drie zal over het algemeen altijd bevestigend worden beantwoord. Mocht je ook je twijfels hebben bij één en twee, dan kan het verstandig zijn om een modelovereenkomst te gebruiken. Als alle drie de vragen bevestigend beantwoord kunnen worden, dan moet de opdrachtgever loonheffingen inhouden en betalen. Bij opdrachten via Hoofdkraan.nl zal hier weinig sprake van zijn, gezien de meeste opdrachten van korte duur zijn en er op afstand gewerkt wordt. De gezagsverhouding ontbreekt dan en ook zou de freelancer theoretisch het uitvoerende werk kunnen uitbesteden. Zolang het resultaat maar volgens afspraak is, zal er geen probleem zijn. Twijfel je toch over de status van de werkrelatie? Dan kun je altijd een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. 

Opschorting handhaving wet DBA

Het lijkt zo op het eerste gezicht een overzichtelijke constructie, maar schijn bedriegt. 18 november 2016 heeft staatssecretaris Wiebes de handhaving van de wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Tot die tijd kun je als opdrachtgever geen boetes of naheffingen krijgen, behalve als je overduidelijk kwaadwillend bent geweest. Deze opschorting vond plaats nadat bleek dat uit angst voor boetes of naheffing opdrachtgevers massaal stopten met het inhuren van zzp’ers. Ook Hoofdkraan.nl bemerkte het effect van de nieuwe wet DBA. Niet omdat het aantal opdrachten terugliep, maar omdat de negatieve impact af te lezen was aan de daling van de tarieven van freelancers.

Zzp-schuwheid onnodig

Ondanks de opschorting van de handhaving van de wet DBA blijven vele zzp’ers de negatieve gevolgen ervan voelen. Opdrachtgevers willen hun vingers niet branden aan onvoorziene boetes en nemen het zekere voor het onzekere, wat een behoorlijke zzp-schuwheid tot gevolg heeft. Voor opdrachtgevers op Hoofdkraan.nl blijft het risico echter miniem. Dankzij de geringe omvang van opdrachten, het ontbreken van een gezagsverhouding en genoeg freelancers in de database om iedere dag een nieuwe programmeur, tekstschrijver of illustrator in te schakelen, kun je zonder problemen de benodigde specialisten inhuren.