Hoe kan dat nou weer? Zat je in december helemaal in je vrijgevige flow en besloot je een klein deel van je omzet aan een goed doel te schenken, blijk je het nu helemaal niet af te kunnen trekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Hoe zit dat dan precies?

Je moet een zakelijk belang hebben

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het belangeloos doneren van kleine bedragen wordt niet gewaardeerd door de fiscus. Of misschien wel gewaardeerd, maar in ieder geval niet beloond. Om je schenking geheel of gedeeltelijk af te kunnen trekken bij je aangifte inkomstenbelasting moet je een zakelijk belang hebben. De schenking moet jouw bedrijf voordeel hebben opgeleverd, dus dat altruïsme doe je maar lekker in je eigen tijd.

Wat zijn zakelijke belangen?

Er zijn twee zakelijke belangen die belangrijk zijn voor de Belastingdienst. Je moet ofwel met de donatie reclame maken voor je bedrijf of je moet het doen om je te profileren tijdens een bijeenkomst met zakenrelaties. Stel dat je tijdens Serious Request in december 100 euro hebt gedoneerd, dan moet je dat dus op zijn minst hebben gedeeld op een combinatie van Facebook, Instagram, LinkedIn en een abri poster in het bushokje om de hoek.

Of je nodigt bijvoorbeeld, na een bescheiden schenking aan Amnesty International, al je zakenrelaties uit voor een diner bij jou thuis om vervolgens met een theelepeltje op je champagneglas te tikken en je filantropie uit de doeken doen. ‘Dames en heren, mag ik even uw aandacht?’ Zichtbaarheid is verplicht bij kleine zakelijke donaties, bescheidenheid (of schaamte voor de grootte van het bedrag) ongewenst. Donaties moeten onderdeel uitmaken van het marketingplan. Als je het wil kunnen aftrekken tenminste.

Donatie zonder zakelijk belang

Moet je dan echt altijd commerciële bijbedoelingen hebben? Nee, dat hoeft niet altijd. Afhankelijk van de grootte van je zakelijke bankrekening mag je ook zakelijk schenken met enkel een goede bedoeling. De Belastingdienst maakt dan onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften.

De eenmalige gift

Vanaf een drempelwaarde van 1% van je verzamelinkomen met een maximum van 10% van het verzamelinkomen, mag je in alle anonimiteit, zonder bijbehorende commerciële uiting, een eenmalige gift aftrekken, als persoonsgebonden aftrek.

 De periodieke gift

Je kunt de drempel van 1% van je verzamelinkomen ook vermijden door een donatie te doen in de vorm van een lijfrente. Hier zijn dan wel de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • Notariële vastlegging
  • Minimale looptijd van 5 jaar
  • Het moet een donatie aan een kerkelijke, wetenschappelijke, culturele of algemeen nut beogende instelling (ANBI) betreffen

Dat was het. Wat wordt het volgende goede doel dat een gulle gift van jouw bedrijf tegemoet kan zien?